Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում`  Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում  2020թ.  մարտի
09-ին` ժամը 1100ին, կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Վաճառվում են հողամասեր. Անհատական  բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների, արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման:Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

1.Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

 

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1   Նաիրիի փողոց, թիվ 3/1-1 հողամաս 0,01344հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0763-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.2  Տարոն-4 թաղամաս, Սեբաստիայի  նրբանցք, թիվ 19 հողամաս  0,0625հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0115-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.3  Տարոն-4 թաղամաս, Սեբաստիայի  նրբանցք, թիվ 17 հողամաս  0,0625հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0115-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1 Մյասնիկյան փողոց, թիվ 90/2-3 հողամաս, 0,003765 հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0463-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2262 դրամ:

1բ.2 Աղայան փողոց, թիվ 59/2-1/7  հողամաս 0,00245 հա, կադաստրային  ծածկագիր -06-001-0536-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.3  Աղայան փողոց, թիվ  85/5-2 հողամաս 0,005785հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0711-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ. 4 Աղայան փողոց, թիվ 88/2-1 հողամաս 0.0018 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0718-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ. 5 Աղայան փողոց, թիվ 90/3-7 հողամաս  0.0045 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0718-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.6 Հակոբյան  փողոց, թիվ 2/6-2 հողամաս 0.30401հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0609-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.7  Վերածննդի փողոց, թիվ 8/9-2 հողամաս  0.00564 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0041-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.8  Շիրակի խճուղի, թիվ  6/6-2 հողամաս 0,03347հա, կադաստրային  ծածկագիր -06-001-0007-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

1բ.9  Նարեկացու փողոց, թիվ  3-1/4-2 հողամաս 0.006 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0208-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.10  Նարեկացու փողոց, թիվ 20/1-1 հողամաս 0.00725հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0257-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.11  Տաշիրի խճուղի, թիվ 10/1 հողամաս 0,03 հա, կադաստրային  ծածկագիր -06-001-0010-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.12 Տարոն-2 ՔՇՀ-3, թիվ 8/8-1 հողամաս 0,00589հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0016-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.13  Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թիվ 53-3/5  հողամաս  0.007 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0109-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.14 Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թիվ 53-3/6 հողամաս  0.0091 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0109-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.15 Տարոն-4 Մալաթիա փողոց, թիվ 2/4 հողամաս 0,0096 հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0115-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1 Տարոն-2, ՔՇՀ-3, թիվ 46/10-1 հողամաս 0,0024 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0014-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.2 Տարոն – 2, ՔՇՀ-3, թիվ  76/9-1 հողամաս 0,0036հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.3 Տարոն-2 ՔՇՀ-3, թիվ 98/2 հողամաս 0.0024 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0011-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.4  Տարոն – 2, ՔՇՀ-4, թիվ  34/2-1 հողամաս 0,0024հա, կադաստրային  ծածկագիր – 06-001-0038-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.5   Տարոն-4, Բելոռուսների թիվ 19/1-9/1 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.6  Տարոն-4, Բելոռուսների թիվ 19/1-9/2 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.7  Տարոն-4, Բելոռուսների թիվ 19/1-9/3 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.8 Տարոն-4, Սեբաստիա թիվ 56-9/10 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.9  Նարեկացու փողոց, թիվ 47/11-3 հողամաս 0.00291 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0254-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

դ) Արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման համար

1դ.1 Բաթումի փողոց, թիվ 28-1/6 հողամաս 0,014655հա, կադաստրային  ծածկագիր–06-001-0346-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդ – վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդ – վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև  2020թ.  մարտի  05-ը` ժամը 18:00 :

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե`  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like