Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2018թ. դեկտեմբերի 21-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա   համայնքի ավագանու հերթական նիստը

 

Օրակարգում

 

  1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018թ. դեկտեմբերի 21-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ.Մ.Ասլանյան

  1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 20–ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.Վ.Գրիգորյան

  1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017թվականի «Վանաձոր համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 104-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

զեկ.Գ.Մացակյան

  1. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային և կրկնաճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

  1. Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գներ սահմանելու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

 

  1. Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

 

  1. «Հայաստան» մարզական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին

 

զեկ.Վ.Դավիթավյան

  8.Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ.` Մ.Ասլանյան

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

You May Also Like