Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

    ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2019թ.  օգոստոսի 26-ին` ժամը 1100ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասերի աճուրդ, կրկնաճուրդ վաճառք դասական եղանակով:Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական  բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների,  ավտոտնակների կառուցման համար

 Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

1.Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

 

 ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1  Շիրակացու փողոց  թիվ 4/1-4 հողամաս 0.04551հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0284-0088
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1ա.2  Աղայան փողոց թիվ 95-8/1 հողամաս 0.024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0709-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1  Նարեկացու փողոց  թիվ 44-4  հողամաս 0.00887հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0216-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

 գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1   Զոր. Անդրանիկի փողոց  թիվ 99-39/1  հողամաս 0.003հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0594-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1գ.2  Համբարձումյան փողոց թիվ 13-1/11 հողամաս 0.0030հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

 

2.Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

 

 ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

2ա.1 Զորյան փողոց թիվ 7-1/1 հողամաս 0.07հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0281-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1765 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտի կառուցման համար

2բ.1 Շիրակի խճ. թիվ 9-1 հողամաս 0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3600-0003
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1150 դրամ:

2բ.2 Շիրակի խճ. թիվ 9-2 հողամաս 0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3600-0004
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1150 դրամ:

 Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդ – վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդ – վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև  2019թ. օգոստոսի 22-ը` ժամը 18:00 :

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե`  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like