Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2019թ. մայիսի 31-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա  համայնքի  ավագանու հերթական  նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

  ժամը՝  11.00

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019թ. մայիսի 31-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թվականի նոյեմբերի 29–ի թիվ 129-ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին ին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

3.Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ ______________ լիազորելու վերաբերյալ

զեկ. Ա.Հովհաննիսյան

4.Վանաձոր համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թվականի թիվ 28-ա որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին

զեկ.Ա.Հովհաննիսյան

5.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերը համայնքային սեփականություն
ճանաչելու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

6.«Վանաձոր համայնքի թիվ 7 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առեվտրային կազմակերպությանը
շինություն եվ հողամաս անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

7.Վանաձոր համայնքի Բաղրամյան պողոտայի թիվ 112 հասցեում գտնվող հողամասերը համայնքային
սեփականություն ճանաչելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

8.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող
հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

9.Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով կառուցապատման
իրավունքով տրամադրելու եվ հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գներ սահմանելու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

10.Աիդա Կոնստանտինի Ավետիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրմանը
համաձայնություն տալու մասին  

զեկ.Ս.Աբովյան

11.Վանաձոր համայնքի Ներսիսյան նրբանցքը, Ներսիսյան փակուղին եվ Բաթումի փակուղին թվային
ձեվով անվանակոչելու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

12.Վանաձոր համայնքի Բազում թաղամասի Բուլղարական-1 եվ Բուլղարական-2 առանձին տարածքների գոտեվորման նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին

զեկ.Ս.Աբովյան

13.Ռոզա Բեկչյանին վարձակալությամբ տարածք հանձնելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

14.Անժելա Կիրակոսյանին վարձակալությամբ տարածք հանձնելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

15.Թագուհի Մարտիրոսյանին վարձակալությամբ տարածք հանձնելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

16.Վանաձոր համայքնի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ.Մ.Ասլանյան

You May Also Like