Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն․ Ծրագրի օգնականներ (2 հաստիք Գյումրի/Վանաձոր)

Կազմակերպություն․ Վանաձորի համայնքապետարան

Աշխատանքի վայր (եր)․ Վանաձոր և Գյումրի համայնքներ

Դիմելու վերջնաժամկետ․ 5-ը մարտի, 2021թ

Աշխատանքի տևողություն․ 3 տարի (3 ամիս փորձաշրջանով)

Աշխատանքի ակնկալվող մեկնարկ․ 10 -ը մարտի, 2021թ

Նախաբան․ Վանաձորի համայնքապետարանը՝ համագործակցելով Գյումրու համայնքապետարանի և Լեհաստանի Պիլա քաղաքի համայնքապետարանի հետ, ԵՄ ֆինանսավորմամբ սկսում է ԴԱՇԻՆՔ՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման (ԿԿԿ ԴԱՇԻՆՔ) ABC.GoV: Alliance for Better City Governance, and in Armenian)) ծրագիրը։ Ծրագիրը մեկնարկում է 2021թ փետրվարի 1-ից։

Ծրագրի նպատակն է․ Նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը՝ ոլորտում քաղաքականության և ընթացակարգերի, ծառայությունների որակի բարելավման, ինչպես նաև Լեհաստանի (ԵՄ) Պիլա համայնքի հետ գործընկերային փորձի փոխանակման միջոցով։

Հիմնական պարտականություններ

 • Ծրագրի համակարգողի ղեկավարության ներքո աջակցում է ծրագրի համակարգողին և աշխատակազմի այլ անդամներին թիրախային համայնքներում ծրագրի գործունեության ամենօրյա իրականացման հարցում,
 • Մասնակցում է ծրագրի գործողությունների կազմակերպման, իրականացման աշխատանքներին,
 • Աջակցում է ծրագրի գործընկերների գործողությունների համակարգման աշխատանքներին,
 • Աջակցում է փորձագետների հետ պայմանագրերի կնքման և գործողությունների համակարգման աշխատանքներին՝ ապահովելով, որ առաջադրանքները ժամանակին կատարվեն և արդյունքները պատշաճ կերպով ներկայացվեն,
 • Իր ներդրումն է ունենում առաջընթացի հաշվետվությունների պատրաստման հարցում,
 • Ապահովում է ամենօրյա կապը թիրախային տարածքի տեղական շահառուների հետ,
 • Աջակցում է տեղական շահառուների հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը՝ ծրագրի թիմին անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրելով
 • Աջակցում է ոլորտում իրականացվող մշտադիտարկմանը և տվյալների հավաքագրմանը,
 • Աջակցում է ծրագրի հաղորդակցության և տեսանելիության ապահովման գործողություններին,
 • Կատարում է անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն թարգմանություններ:

Պահանջվող որակավորումներ․

 • Բարձրագույն կրթություն հասարակական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներում,
 • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Ընդհանրական գիտելիքներ թիրախային քաղաքների խնդիրների վերաբերյալ,
 • Գերազանց հաղորդակցային հմտություններ,
 • Անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • Աշխատանքային փորձ Վանաձորում և Գյումրիում,
 • Աշխատանքային փորձ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ: Միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու փորձը կդիտվի՝ որպես առավելություն:

Վարձատրություն․ Ըստ աշխատանքային գործունեության պատմության, բայց ոչ ավել, քան նախատեսված է ծրագրի բյուջեով։

Ծրագրի բաղադրիչներն են․

 • Վանաձոր և Գյումրի համայնքների քաղաքային կայուն կառավարման քաղաքականության ու գործիքների բարելավում՝ համահունչ ազգային և ԵՄ չափանիշներին։
 • Աջակցություն Վանաձոր և Գյումրի համայնքներին մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու գործում՝ ներդնելով «կանաչ» հանրային տրանսպորտ և թափոնների վերամշակման պրակտիկա։
 • Վանաձորի և Գյումրու համայնքային ծառայողների կարողությունների բարելավում՝ քաղաքային կայուն կառավարման, «կանաչ» տրանսպորտային համակարգի և աղբի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների գործարկման ոլորտներում։

Ինչպե՞ս դիմել․

Հետաքրքրված անձիք պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) և հետաքրության նամակը, հայերեն լեզվով, (պաշտոնին համապատասխանելու հիմնավորմամբ- 1 էջի սահմաններում) ներկայացնեն հետևյալ էլելկտրոնային փոստով․ vanadzorcity@mail.ru վերնագրում նշելով «ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ծրագրի օգնական-Վանաձոր»

«ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ծրագրի օգնական-Գյումրի»։

Դիմումների վերջնաժամկետն է 2021 թ մարտի 5-ն է։ Ժամկետանց դիմումները չեն ընդունվելու։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն Ընտրող հանձնաժողովի կողմից ինքնակենսագրականների հիման վրա ընտված դիմորդները։

 

 

Position։ Project Associates (2 positions- Vanadzor, Gyumri)

Organization։ Vanadzor Municipality

Post Location (s)։ Vanadzor and Gyumri communities

Application deadline։ 05 March, 2021

Employment։ 3 years (3 months probation period)

Start of work: 10 March, 2021

Description: Vanadzor Municipality, in cooperation with Gyumri Municipality, Pila Municipality, Poland, launches EU-funded Alliance for Better City Governance Project. (ABC.GoV). The Project start date is 1 February, 2021.

Within the framework of the project, it is planned to recruit an experienced Project Associates who will assist the project coordinators in the project day-to-day activities in Vanadzor and Gyumri during the project implementation period.

Main Responsibilities:

 • Under the leadership of the Project Coordinator, assists the Project Coordinator and other project staff in day-to-day implementation of the project activities in target communities
 • Take part in organization, implementation of project activities
 • Assists in coordinating activities of the project partners
 • Assists in contracting and coordinating activities of outsourced experts to ensure that assignments are completed timely and deliverables submitted duly
 • Provides input for drafting progress reports
 • Maintains day-to-day contact with local stakeholders of the target area
 • Assists in making arrangements with local stakeholders, providing project team with necessary information
 • Supports to monitoring and data collection in the field
 • Supports communication and visibility activities of the project
 • Provides translations from English to Armenian and from Armenian to English.

Qualifications and Experience:

 • University degree in social sciences or related fields
 • At least 3 years of work experience
 • General knowledge of the problems of target cities
 • Excellent communication skills
 • Fluent knowledge of English
 • Experience in working in Vanadzor and Gyumri
 • Previous experience in working with local governments and other local stakeholders, work with international organizations is an asset.

Remuneration ․ According to the salary history, but not more than budget by the project.

About the Project

Overall objective: Contribute to the sustainable urban governance of the cities of Vanadzor and Gyumri, Armenia

Specific objective(s):

1. The municipalities of Vanadzor and Gyumri design and implement urban planning, waste recycling and transportation policies in line with national and European standards.

2. Users of municipal transports and waste management services have access to safe, healthy, inclusive and green services.

3. The residents of Vanadzor and Gyumri are more knowledgeable and aware of adverse effects of plastic waste and fuel transportation on human health and environment, change behaviour to contribute improvement of service delivery. Vanadzor, Gyumri, and Piła municipal employees are more knowledgeable and skilled in urban governance and service delivery.

How to apply: Interested candidates can submit their CV and Cover letter (within 1 page) to the following e-mail ․ vanadzorcity@mail.ru mentioning “ABC.GoV – Project Associate” in the subject line. The deadline for applications is 01 March, 2021. Overdue applications will not be accepted. Only the shortlisted applicants will be invited for an interview.

You May Also Like