Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքի մրցույթների և աճուրդների կազմակերպման ու անցկացման  հանձնաժողովը հայտարարում է  համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի բաց աճուրդ  դասական եղանակով:

Աճուրդը տեղի կունենա 2021թ. հունվարի  18-ին` ժամը 11:00-ին, ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պողոտա 22, Վանաձորի

 համայնքապետարանի շենքի 4-րդ հարկում, դահլիճում: Աճուրդի են դրվում`

You May Also Like