Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2019թ.  հունիսի 7-ին`  ժամը 1100ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացողհողամասերի  կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ: Մրցույթի է դրվում  հողամասեր.Հանգստի գոտի կազմակերպելու, ավտոկայանատեղի կազմակերպելու և ավտոտնակներիհողամասերի համար

ա) Հանգստի գոտի կազմակերպելու համար  (10 տարի ժամկետով)

1ա.1  Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 2/3 հողամաս 0.27035հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0280-ից,
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  21628 դրամ:

բ) Ավտոկայանատեղի կազմակերպելու համար  (10 տարի ժամկետով)

1բ.1  Ուսանողական  փողոց թիվ 2-1/1 հողամաս 0.01215հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0718-0090,
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  10935 դրամ:

գ) Ավտոտնակների համար  (10 տարի ժամկետով)

1գ.1  Գր. Լուսավորչի փող. թիվ 35-22/1 հողամաս  0.00457հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0434-ից,
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 1100 դրամ:

Հողամասի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Հայտերի  ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև  2019թ.  հունիսի  3-ը` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like