- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Հայտարարություն գույքի աճուրդ վաճառքի վերաբերյալ

Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում 2013թ. սեպտեմբերի 18-ին ժամը 15.00-ին կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի աճուրդ-վաճառք;

Մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ « Հայաստանի Հանրապետություն» թերթի 2013 թվականի օգոստոսի 13 թիվ 141 համարում, www.vanadzor.am [1] և

կայք էջերում տեղադրված հայտարարություններից, ինչպես նաև անմիջապես Վանաձորի քաղաքապետարանում: