Համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2016թ. հուլիսի 06-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա  համայնքի  ավագանու արտահերթ  նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ


1.    Վանաձոր համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու  մասին

զեկ.` Ա.Սուքիասյան

2.     ՀՀ  Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքի  2016թ.  հողային  հաշվեկշիռը  հաստատելու     մասին

զեկ.` Տ.Պապանյան

You May Also Like

Leave a Reply