Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2015թ. դեկտեմբերի 23-ին` ժամը 11.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

  1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի 2016 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը  սահմանելու մասին

զեկ.` Է.Գևորգյան

  1. Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի  բյուջեն հաստատելու  մասին

զեկ.` Ա.Ավագյան

  1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Վանաձորի համայնքի 2015 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Ավագյան

  1. «Վանաձորի ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թեկնածուին համաձայնություն տալու մասին

զեկ.` Գ.Մացակյան

  1. Տիգրան Վասակի Կիրակոսյանի ընտանիքին բնակարան հատկացնելու  մասին

զեկ.` Գ.Պառավյան

  1. Արտյոմ Գևորգի Սմբատյանի ընտանիքին բնակարան հատկացնելու  մասին

զեկ.` Գ.Պառավյան

  1. «Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունում դհոլի, կերպարվեստի և պարարվեստի խմբակներ բացելու համաձայնություն տալու և վարձավճարի չափը սահմանելու մասին

զեկ.` Գ.Բադյան

  1. «Աթլետիկայի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճը վարձակալությամբ տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին

զեկ.` Գ.Մացակյան

  1. Վանաձորի համայնքի ղեկավարի և «Կոմունսերվ» ՍՊԸ-ի միջև 2011թվականի  հունվարի 25-ին  կնքված ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության թիվ 11 պայմանագիրը լուծելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

 

You May Also Like

Leave a Reply