ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմք ընդունելով Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի թիվ 75-Ն որոշումը , Վանաձորի քաղաքապետը նախաձեռնում է 2016 թվականի Վանաձոր համայնքի բյուջեի նախագծի հանրային լսումներ 2015 թվականի նոյեմբերի 24-ին, ժամը 11.00-ին, քաղաքապետարանի ավագանու նիստերի դահլիճում:
Լսումներին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ անձինք և կազմակերպությունները:

Վանաձորի քաղաքապետարան

You May Also Like

Leave a Reply