Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2015թ. մայիսի 26-ին` ժամը 1500-ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ: Մրցույթի են դրվում հողամասեր.
Հասարակական սպասարկման օբեկտներ,ավտոկայանատեղեր, ավտոտնակներ,զբոսայգիներ և պուրակներ__
(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)
0.00252հա, 0.00258 հա, 0.0084 հա, 4.3418հա 1,2,4,1 լոտերով__
(մակերեսը) (լոտերի քանակը)

ա) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ
(5 տարի ժամկետով)
1ա.1 Գր.Լուսավորչի փողոց թիվ 56/5 հողամաս 0.00252հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0429-0197
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 20160 դրամ:
բ) ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐ
(5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)
1բ.1 Գր.Լուսավորիչ փողոց թիվ 43-3 հողամաս 0.00076հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-2729-0014
/հատուկ պայման/
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է
ամսական 1368 դրամ:
1բ.2 Գր.Լուսավորիչ փողոց թիվ 43-5 հողամաս 0.00182հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-2729-0013
/հատուկ պայման/
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է
ամսական 3276 դրամ:
գ) ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ
(10 տարի ժամկետով)
1գ.1 Տարոն-4, Մեք. թիվ 51-3/8 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0108-0124
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252 դրամ:
1գ.2 Տարոն-4, ՄՄՇ թիվ 3/6-1 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0109-0097
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252դրամ:
1գ.3 Տարոն-4, ՄՄՇ թիվ 2/2-1 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0109-0096
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252 դրամ:
1գ.4 Սուխումի փողոց թիվ 1-29 հողամաս 0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-1008-0082
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252 դրամ:
դ) ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ ԵՎ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐ
(25 տարի ժամկետով)
1դ.1 Աբովյան փողոց թիվ 1-1 4,3418հա
Սայաթ-Նովայի ան. զբոսայգի
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0444-0046
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է
ամսական /01.05-01.11/ 541184 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2015թ. մայիսի 20-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 4-62-16
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply