ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2015թ. մայիսի 7-ին` ժամը 1500-ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար__
(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)
0.04հա, 0.06199հա և 0.00708հա 1, 5 և 2 լոտերով
(մակերեսը) (լոտերի քանակը)

1.Սահմանելով աճուրդի մեկնարկային գինը հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1ա.1 Աղայան փողոց թիվ 81-3 հողամաս 0.0033հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0712-0013
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.2 Սուխումի փողոց թիվ 5/1-1 հողամաս 0.014հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-0080
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.3 Տարոն-2,ՔՇՀ-3,
Ուկրաինայի պողոտա թիվ 1/13-1-1 հողամաս 0.02889հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0016-0078
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.4 Տարոն-2, ՔՇՀ-7 թիվ 1-7/1 հողամաս 0.005հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0039-0049
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.5 Բաղրամյան պողոտա թիվ 58-6-1 հողամաս 0.0108հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0126
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1բ.1 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թիվ 47/5-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0014-0016
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.2 Տարոն-4,Ածխահատների թիվ 1/7-1 հողամաս 0.00468հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0025
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2.Սահմանելով կրկնաճուրդի մեկնարկային գինը հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար
2ա.1 Չուխաջյան փողոց թիվ 7-38 հողամաս 0.04հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0757-0019
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում և կրկնաճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2015թ. ապրիլի 30-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22

Հեռ. 4-62-16
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply