- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ու Թ Յ Ու Ն

Posted By Vanadzor On February 2, 2015 @ 15:48 In Լուրեր,Հայտարարություններ | No Comments

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 23.04.2014թվականի N 460-Ն որոշման համաձայն նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված “0”-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների կազմում ընդգրկված` մինչև 1931թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից անձանց:

Փոխհատուցում ստանալու համար ավանդատուները հաշվառման նպատակով սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի տարածքային բաժին անձամբ կամ օրինական ներկայացուցչի կամ լիազորագրի հիման վրա գործող ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնում են դիմում` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 23.04.2014 թվականի N 460-Ն որոշման համաձայն N 2 հավելվածի և հետևյալ փաստաթղթերը`

1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ նույնականացման քարտ

2. Ավանդատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ սոցիալական ապահովության քարտը կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին

3. Ավանդատուի խնայողական գրքույկը և դրա լուսապատճենը

4. Տեղեկանք «ՎՏԲ-Հայաստան» բանկից ավանդատուի բանկային հաշվի քարտում 1993 թվականի հունիսի 10-ի դրությամբ առկա տվյալների մասին

Ըստ անհրաժեշտության ներկայացվում է նաև`

ա/ Հայաստանի պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի վկայականը և դրա լուսապատճենը

բ/ Ամուսնության վկայական կամ տեղեկանք քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնից` ամուսնության գրանցման մասին, եթե դիմողը ներկայացնում է ավանդատուի մահացած ամուսնուն պատկանող խնայողական գրքույկը, ինչպես նաև` ամուսնու մահվան վկայականը, դրանց լուսապատճենները.

գ/ Ավանդատուի անունը և /կամ/ ազգանունը փոխելու մասին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնի տված փոխման վկայականը, եթե անձնագրում և խնայողական գրքույկում նշված անունը, ազգանունը տարբեր են, իսկ ուղղելու դեպքում` ուղղման տեղեկանքը և դրանց լուսապատճենները:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/haytararutyun-16/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fhaytararutyun-16%2F&t=%D5%80+%D4%B1+%D5%85+%D5%8F+%D4%B1+%D5%90+%D4%B1+%D5%90+%D5%88%D6%82+%D4%B9+%D5%85+%D5%88%D6%82+%D5%86

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%80+%D4%B1+%D5%85+%D5%8F+%D4%B1+%D5%90+%D4%B1+%D5%90+%D5%88%D6%82+%D4%B9+%D5%85+%D5%88%D6%82+%D5%86&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fhaytararutyun-16%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fhaytararutyun-16%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.