Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում, 2020թ. հուլիսի
20-ին` ժամը 1100-ին, կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների, տնտեսական շինությունների կառուցման համար

Աճուրդի մեկնարկային գները սահմանվում են Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումների համաձայն

1. Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար
1ա.1 Տարոն-4 թաղամաս, Մալաթիայի փողոց թիվ 3/3 հողամաս 0,08հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0109-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1ա.2 Տարոն-3 Ուկրաինական պողոտա, թիվ 1/3 հողամաս 0.0221հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0007-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1ա.3 Տարոն-3 Ուկրաինական պողոտա, թիվ 1/4 հողամաս 0,032հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0007-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1ա.4 Տավրոս թաղամաս, 4-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 6/2 հողամաս 0.018174հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0149-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1ա.5 Տարոն-4, Զեյթունի փողոց, թիվ 1/2 հողամաս 0.05132հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0109-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1ա.6 Տարոն-4 թաղամաս, Զեյթունի փողոց, թիվ 3/6 հողամաս 0.078197հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0109-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1ա.7 Տավրոս թաղամաս, 22-րդ փողոց, թիվ 7 հողամաս 0.03608հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0041-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2000 դրամ:
1ա.8 Տարոն-4 թաղամաս, Սեբաստիայի փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 19 հողամաս 0,0625հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0115-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1ա.9 Երևանյան խճուղի թիվ 105/5-7 հողամաս 0,000915հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0759-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1բ.1 Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 19-2/1 հողամաս 0,00825հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0268-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:
1բ.2 Զոր. Անդրանիկի փողոց, թիվ 1/11-3 հողամաս 0,00444հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0591-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:
1բ.3 Սանկտ Պետերբուրգի փողոց, թիվ 1-5/6 հողամաս, 0.02904հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0648-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4500 դրամ:
1բ.4 Տարոն-2 թաղամաս, ՔՇՀ-3, թիվ 6/1-4/1 հողամաս, 0.0030հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0016-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1բ.5 Տարոն-3 թաղամաս, Տաշիրի խճուղի թիվ 7 հողամաս 0,0399հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0006-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:
1բ.6 Նարեկացու փողոց, թիվ 2/5-2 հողամաս 0,02522հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0313-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:
1բ.7 Նարեկացու փողոց, թիվ 2/12 հողամաս, 0,0063հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0211-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2500 դրամ:
1բ.8 Աղայան փողոց, թիվ 59/1-6 հողամաս 0,02256հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0715-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ
1բ.9 Հակոբյան փողոց, թիվ 1/1-1 հողամաս 0,0719հա, կադաստրային ծածկագիր 06-001-603-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:

գ) Տնտեսական շինությունների կառուցման համար
1գ.1 Տարոն-4 թաղամաս, Մալաթիայի փողոց, թիվ 2/3-1 հողամաս 0.01256հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:

2. Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին
ա) Անհատական բնակարանաշինության համար
2ա.1 Տարոն-4 թաղամաս, Սեբաստիայի նրբանցք, թիվ 17 հողամաս 0,0625հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0115-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
2բ.1 Վարդանանց փողոց, թիվ 86-1/21 հողամաս 0,01517հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
2բ.2 Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս թիվ 14/1 հողամաս 0.012հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդ – կրկնաճուրդ վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարված 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդ – կրկնաճուրդ վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև 2020թ. հուլիսի 16-ը` ժամը 18:00 :
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով: Հասցե` Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like