Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում, 2020թ. հուլիսի 27-ին` ժամը 11.00-ին, կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ-վաճառք դասական եղանակով:
Վաճառվում են հողամասեր.
հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների կառուցման համար

Աճուրդի մեկնարկային գները սահմանվում են Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումների համաձայն

1. Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1ա.1 Տարոն-2 թաղամաս, ՔՇՀ-7, թիվ 7/12-1 հողամաս, 0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0040-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:
1ա.2 Տարոն-2 ՔՇՀ-7, թիվ 26/1 հողամաս 0,012 հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0009-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրա
1ա.3 Տարոն-3 թաղամաս, Տաշիրի խճուղի, թիվ 7/1 հողամաս 0.011477հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0006-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:
1ա.4 Տարոն-3 թաղամաս, Ուկրաինական պողոտա, թիվ 3/2 հողամաս 0.019867հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0008-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:
1ա.5 Տարոն-4 Բելոռուսների թաղամաս, թիվ 12-1/20 հողամաս 0.009հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-4000-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:
1ա.6 Տարոն-4 թաղամաս, Մեքենաշինարարների թիվ 37/4-1 հողամաս 0,0036հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0109-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:
1ա.7 Նարեկացու փողոց, թիվ 15-1/3-4 հողամաս 0,009հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0314-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ
1ա.8 Ներսիսյան փողոց, թիվ 10/3-5 հողամաս 0,002հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0738-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ
բ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1բ.1 Երևանյան խճուղի , թիվ 141/1-1 հողամաս 0,00487հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-1054-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3500 դրամ:
1բ.2 Տարոն-2 թաղամաս, ՔՇՀ-3, թիվ 75/6-1 հողամաս 0.0042հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0011-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:
1բ.3 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 83/6-1 հողամաս 0,0028հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0011-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.4 Տարոն-2 ՔՇՀ-3, թիվ 83/10-1 հողամաս 0.00252հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0011-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.5 Տարոն-4 թաղամաս, Բելոռուսների թիվ 12/1-17/1 հողամաս, 0.002677 հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-4000-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.6 Տարոն-4 թաղամաս, Բելոռուսների թիվ 12/1-17/2 հողամաս, 0.002677 հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-4000-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.7 Տարոն-4 թաղամաս, Բելոռուսների թիվ 12/1-17/3 հողամաս, 0.00198 հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-4000-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.8 Տարոն-4 թաղամաս, Բելոռուսների թիվ 19/1-9/4 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.9 Տարոն-4 թաղամաս, Բելոռուսների թիվ 19/1-9/5 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ10 Տարոն-4 թաղամաս, Բելոռուսների թիվ 19/1-9/6 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.11 Տարոն – 4 թաղամաս, Բելոռուսների թիվ 37/8-1 հողամաս 0.0048հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.12 Տարոն-4 թաղամաս, ՔՇՀ-2 թիվ 60/5-1 հողամաս 0,002հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0105-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 6000 դրամ:
1բ.13 Շիրակի խճուղի, թիվ 58/37-1 հողամաս 0.0015հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0145-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4000 դրամ:
1բ.14 Իսահակյան փողոց, թիվ 21/38 հողամաս 0,0024 հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0745-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 3000 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդ–վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարված 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդ- վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև 2020թ. հուլիսի 23-ը` ժամը 18:00 :
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով: Հասցե` Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like