Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2020թ. հունիսի 24-ին` ժամը 11.00-ին Վանաձորի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 ժամը՝  11.00

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020թ. հունիսի 24-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ. Գրիգորյան

3.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ. Գրիգորյան

4.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

 զեկ. Վ.Գրիգորյան

 

5.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

6.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

 զեկ. Վ.Գրիգորյան

7.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

8.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

 զեկ. Վ.Գրիգորյան

9.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

  զեկ. Վ.Գրիգորյան

10.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23–ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

 զեկ. Վ.Գրիգորյան

11.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28 -ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ. Գ. Բադյան

  1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28 -ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ. Գ. Բադյան

13.Վանաձոր համայնքի ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հատակագծման նախագիծը հաստատելու մասին

զեկ. Ս. Աբովյան

14.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գները սահմանելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

15.Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտա 46-22 հասցեում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակի և դրանով զբաղեցված հողամասի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գները սահմանելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

16.Վանաձոր համայնքի թիվ 24 մանկապարտեզ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը շինություն և հողամաս անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

17.Վանաձոր քաղաքի Տարոն-4 թաղամաս Զեյթունի փողոց թիվ 5/6 հասցեում գտնվող հենապատը և դրանով զբաղեցված հողամասը Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

18.Վանաձոր քաղաքի Տարոն-4 կոտեջ թիվ 20 հասցեում գտնվող բնակարանի (քոթեջի) պահպանման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի հողհատկացման հիմքերը վերականգնելու, հողամասը Վարդանուշ Իմիներկայի Նիկողոսյանին, Սուրեն Նորիկի Սահակյանին և Սամվել Նորիկի Սահակյանին սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելու (օտարելու) մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

19.Վանաձոր քաղաքի Տարոն-4 կոտեջ 47վ/1 հասցեում գտնվող բնակարանի (քոթեջի) պահպանման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի հողհատկացման հիմքերը վերականգնելու, հողամասը Անդրանիկ Շահազիզի Հարությունյանին, Արթուր Անդրանիկի Հարությունյանին, Հարություն Անդրանիկի Հարությունյանին և Սոս Անդրանիկի Հարությունյանին սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելու (օտարելու) մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

20.Վանաձոր համայնքի Տարոն-4 ՄՄՇ թաղամաս թիվ 25/6-1 հասցեում գտնվող հողամասը ուղղակի վաճառքի ձևով Լևոն Արամայիսի Զուրաբյանին օտարելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

  1. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

  զեկ. Մ.Ասլանյան

Նախագծերը հետևյալ հղումով՝ ավագանու նախագծեր։

You May Also Like