- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Հասարակության իրազեկման նպատակով ներկայացնում ենք տեղեկատվություն ՙԱռաքելություն Հայաստան՚ ԲՀԿ-ի գործունեության վերաբերյալ

Posted By Vanadzor On December 23, 2013 @ 16:31 In Լուրեր | No Comments

Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքային համայնքում ՙԱռաքելություն Հայաստան՚ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը իր գործունեությունն է ծավալում 2001 թվականից, իրականացնելով համայնքահեն սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների մատուցում շուրջ 275 տարեցների, հաշմանդամների և այլ անապահով խմբերի համար:

Այդ ծառայություններն իրենց մեջ ներառում են սոցիալ-առողջապահական, սննդային աջակցության և խնամքի բազմաբնույթ ծառայություններ, տեղեկատվական խորհրդատվություն և շահառուների հմտությունների զարգացմանն ու ակտիվացմանն ուղղված դասընթացներ: Կազմակերպությունը նաև սոցիալ-առողջապահական և տնային խնամքի ծառայություններ է տրամադրում շարժման սահմանափակ կարողություններ ունեցող միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին տնային պայմաններում:

2001 թվականին ԱՀ ԲՀԿ-ն հիմնել է համայնքային և ցերեկային կենտրոն (ՑԿ), որի տարածքը, թիվ 24-րդ դպրոցի հարևանությամբ, անհատույց օգտագործման համար տրամադրվել է Լոռու մարզպետարանի կողմից: Այն կազմակերպության կողմից կահավորվել և հարմարեցվել է տրամադրվող ծառայություններին:

Այսօր կազմակերպության ՑԿ-ի բարեգործական ճաշարանից օգտվում են շուրջ 150 շահառուներ՝ օրական մեկ անգամ ստանալով կալորիականությամբ հարուստ տաք կերակուր՝ բաղկացած 2-3 ճաշատեսակից:

Համայնքային կենտրոնը համալրված է փորձառու աշխատակազմով: ԱՀ ԲՀԿ ողջ գործունեությունն իրականացվում է Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ սերտ համագործակցությամբ:

Վանաձոր քաղաքային համայնքում խոցելի խմբերին մատուցվող սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների տարեկան ծախսը կազմում է 13,000,000 դրամ:

Վանաձորի քաղաքապետարանի ներդրումը կազմում է այդ գումարի 23%-ը՝ շուրջ 3.00.000 դրամ, մնացած 77%-ը կազմվում է ՀՀ կառավարության և միջազային դոնոր կազմակերպությունների միջոցներից, ովքեր հանդիսանում են ԱՀ ԲՀԿ ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրները:

Բացի վերոնշյալ մատուցվող ծառայություններից, 2013թ. ԱՀ ԲՀԿ-ն Երևան քաղաքում և ապա նաև ՀՀ այլ մարզերում՝ այդ թվում ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքային համայնքում, մեկնարկել է Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորված ՙՀայաստանի աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում՝ միջկառավարական ծրագիրը:

Ծրագրի հիմնական նպատակն է անապահով և աղքատ անձանց՝ առանձնապես հաշմանդամություն ունեցողներին, ընձեռել ինքնաբավ կենսապայմանների և զբաղվածության հնարավորություններ, նրանց մատուցել կենսական անհրաժեշտ ծառայություններ, որոնցից են՝ հանրային նշանակություն ունեցող կառույցների բարեհարմարեցումը նրանց անարգել տեղաշարժման համար: Ծրագրի շրջանակներում Վանաձոր քաղաքային համայնքում կկազմակերպվեն ուսումնական դասընթացներ և միկրոբիզնեսի ուսուցումներ, ապահովելով շահառուների ուսման ծախսերը: Լավագույն գիտելիքներ ձեռք բերած շահառուներին մրցութային կարգով կտրամադրվեն դրամաշնորհներ, որոնցով նրանք անվարձահատույց աջակցությամբ հնարավորություն կունենան հիմնել և ծավալել սեփական միկրոբիզնեսը, ունենալ իր աշխատատեղը:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/hasarakutyan-irazekman-npatakov-nerkayatsnum-yenk-teghekatvutyun-%d5%99arrakyelutyun/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fhasarakutyan-irazekman-npatakov-nerkayatsnum-yenk-teghekatvutyun-%25d5%2599arrakyelutyun%2F&t=%D5%80%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A5%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B6%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%BE+%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6%D6%84+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%99%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D6%84%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%9A+%D4%B2%D5%80%D4%BF-%D5%AB+%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AC

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%80%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A5%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B6%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%BE+%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6%D6%84+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%99%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D6%84%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%9A+%D4%B2%D5%80%D4%BF-%D5%AB+%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AC&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fhasarakutyan-irazekman-npatakov-nerkayatsnum-yenk-teghekatvutyun-%25d5%2599arrakyelutyun%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fhasarakutyan-irazekman-npatakov-nerkayatsnum-yenk-teghekatvutyun-%25d5%2599arrakyelutyun%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.