Հանձնաժողովներ

ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի մշտական գործող հանձնաժողով

Արմեն Մատինյան (ՀՀԿ)
 Խորեն Վարդանյան (ՀՀԿ)
Հայկազ Մովսիսյան (ՀՀԿ)
Սուրեն Կարապետյան (ԼՀԿ)
Վահե Կռոյան (ԼՀԿ)
Կարեն Դավթյան (ՀՎԿ)
Արեն Խաչատրյան (ՀՎԿ)

Մշակույթի, կրթության, սպորտի և սոցիալական հարցերի մշտական գործող հանձնաժողով

 Գայանե Քալանթարյան  (ՀՀԿ)
 Մարինե Հովհաննիսյան  (ՀՀԿ)
 Սեյրան Ղամբարյան  (ՀՀԿ)
 Արմեն Եղիազարյան  (ԼՀԿ)
 Անահիտ Կարապետյան  (ԼՀԿ)
 Կարինե Ղուկասյան  (ԼՀԿ)
 Արկադի Փելեշյան  (ՀՎԿ)
 Ապերյան Մարիամ  (ԲՀԿ)
 Արևիկ Լոքյան  (ՀՅԴ)

Քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի մշտական գործող հանձնաժողով

 Դավիթ Սիմոնյան  (ՀՀԿ)
 Վահագն Ավագյան  (ՀՀԿ)
 Արման Ափինյան  (ՀՀԿ)
 Հայկազ Սիմիկյան  (ԼՀԿ)
 Ռոման Մարգարյան  (ԼՀԿ)
 Կարեն Բեկչյան  (ԼՀԿ)
 Տիգրան Նազարյան  (ՀՎԿ)
 Ղամբարյան Հրաչիկ  (ԲՀԿ)
 Սեյրան Աղաբեկյան  (ՀՅԴ)

Իրավական հարցերի մշտական գործող հանձնաժողով

 Վահե Դոխոյան  (ՀՀԿ)
 Արտյոմ Գրիգորյան  (ՀՀԿ)
 Սոխակ Մելքոնյան  (ՀՀԿ)
 Քրիստ Մարուքյան  (ԼՀԿ)
 Հրանտ Այվազյան  (ԼՀԿ)
 Հասմիկ Խլոպուզյան  (ՀՎԿ)
 Դավիթ Հակոբյան  (ԲՀԿ)
«Վանաձոր համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման» խորհրդակցական մարմնի
Մամիկոն Ասլանյան համայնքի ղեկավար, ԽՄ-ի նախագահ
Արտյոմ Գրիգորյան համայնքի ղեկավարի գլխավոր խորհրդական, ԽՄ-ի տեղակալ
Լուսինե Ստեփանյան Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնի պետի տեղակալ, ԽՄ-ի քարտուղար
Նելսոն Մամուլյան աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, արտաքին կապերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետի պաշտոնակատար, ԽՄ-ի անդամ
Վահե Գրիգորյան աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետի պաշտոնակատար, ԽՄ-ի անդամ
Էդիկ Հովսեփյան աշխատակազմի հանրային կապերի, լրատվության և արարողակարգի բաժնի պետ, ԽՄ-ի անդամ
Վահագն Դավիթավյան աշխատակազմի եկամուտների հավաքագրման, գույքի կառավարման և գովազդի բաժնի պետի պաշտոնակատար, ԽՄ-ի անդամ
Արևհատ Հովհաննիսյան աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետի պաշտոնակատար, ԽՄ-ի անդամ
Սեյրան Աղաբեկյան  Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄ-ի անդամ
Կարեն Դավթյան Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄ-ի անդամ
Հայկազ Մովսիսյան Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄ-ի անդամ
Ահարոն Մակարյան (համաձայնությամբ), ԽՄ-ի անդամ
Գայանե Սարգսյան (համաձայնությամբ), ԽՄ-ի անդամ
«Քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պահպանության, առևտրի և տրանսպորտի հարցերի» խորհրդակցական մարմն
Մամիկոն Ասլանյան համայնքի ղեկավար, ԽՄ-ի նախագահ
Արկադի Փելեշյան համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ, ԽՄ-ի տեղակալ
Նոնա Եղիազարյան աշխատակազմի  ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ, ԽՄ-ի քարտուղար
Սուրեն Աբովյան աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետի պաշտոնակատար, գլխավոր ճարտարապետ, ԽՄ-ի անդամ
Կարեն Պառավյան աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետի պաշտոնակատար, ԽՄ-ի անդամ
Արման Մովսիսյան աշխատակազմի առևտրի և տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետի պաշտոնակատար, ԽՄ-ի անդամ
Բենիկ Նազարյան աշխատակազմի բնակարանային տնտեսության և համատիրությունները համակարգող բաժնի պետի պաշտոնակատար, ԽՄ-ի անդամ
Հրանտ Մարգարյան Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄ-ի անդամ
Արման Ափինյան Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄ-ի անդամ
Հայկ Համբարձումյան  «Նեցուկ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ԽՄ-ի անդամ
Գագիկ Հախինյան (համաձայնությամբ), ԽՄ-ի անդամ
«Կրթության, մշակույթի, երիտասարդության, առողջապահության, սպորտի և սոցիալական հարցերի» խորհրդակցական մարմն
Մամիկոն Ասլանյան համայնքի ղեկավար, ԽՄ-ի նախագահ
Արման Բերնեցյան համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ԽՄ-ի տեղակալ
Լիլիթ Ալեքսանյան աշխատակազմի մշակույթի, կրթության և երիտասարդության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ, ԽՄ-ի քարտուղար
Գոռ Բադյան աշխատակազմի մշակույթի, կրթության և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ, ԽՄ-ի անդամ
Գևորգ Մացակյան աշխատակազմի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ, ԽՄ-ի անդամ
Անահիտ Կարապետյան Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄ-ի անդամ
Մարինե Հովհաննիսյան Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄ-ի անդամ
Դավիթ Հակոբյան Վանաձոր համայնքի ավագանու անդամ, ԽՄ-ի անդամ
Անահիտ Խանզատյան «Շարա Տալյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ԽՄ-ի անդամ
Ագնեսա Շահնազարյան  (համաձայնությամբ), ԽՄ-ի անդամ
Գագիկ Ղազարյան (համաձայնությամբ), ԽՄ-ի անդամ