ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ

Վանաձոր համայնքի ղեկավարը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և համայնքի ավագանու խմբակցություններին «Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները  սահմանելու մասին  » համայնքի ավագանու որոշման նախագծի հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների` սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում։

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հանրային բաց լսումները և (կամ) քննարկումները կկայանան սույն թվականի նոյեմբերի 11-ին ժամը 11:00-ին, համայնքապետարանի վարչական շենքի 4-րդ հարկում՝  նիստերի դահլիճում:

Առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել առցանց info@vanadzor.am էլեկտրոնային փոստով կամ գրավոր ՝ համայնքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հավաքագրման, գույքի կատավարման  և գովազդի բաժնի պետ Վ. Դավիթավյանին մինչ սույն թվականի նոյեմբերի 10 ը՝ ներառյալ:

«Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները  սահմանելու մասին » համայնքի ավագանու որոշման նախագծին կարելի է ծանոթանալ  և ներբեռնել ստորև ներկայացված հղումով:

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

 

Վանաձոր համայնքի ղեկավարը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և համայնքի ավագանու խմբակցություններին «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում տեղական վճարների գծով  արտոնություններ սահմանելու մասին » համայնքի ավագանու որոշման նախագծի հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների` սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում։

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հանրային բաց լսումները և (կամ) քննարկումները կկայանան սույն թվականի նոյեմբերի 11-ին ժամը 11:00-ին, համայնքապետարանի վարչական շենքի 4-րդ հարկում՝  նիստերի դահլիճում:

Առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել առցանց info@vanadzor.am էլեկտրոնային փոստով կամ գրավոր ՝ համայնքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հավաքագրման, գույքի կատավարման  և գովազդի բաժնի պետ Վ. Դավիթավյանին մինչ սույն թվականի նոյեմբերի 10 ը՝ ներառյալ:

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում տեղական վճարների գծով  արտոնություններ սահմանելու մասին» համայնքի ավագանու որոշման նախագծին կարելի է ծանոթանալ  և ներբեռնել ստորև ներկայացված հղումով:

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

 

Վանաձոր համայնքի ղեկավարը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և համայնքի ավագանու խմբակցություններին «Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի  (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և  (կամ)  մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները , պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին »  համայնքի ավագանու որոշման նախագծի հանրային բաց լսումների և  (կամ) քննարկումների` սույն թվականի հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում։

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հանրային բաց լսումները և (կամ) քննարկումները կկայանան սույն թվականի նոյեմբերի 11-ին ժամը 11:00-ին, համայնքապետարանի վարչական շենքի 4-րդ հարկում՝  նիստերի դահլիճում:

Առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել առցանց info@vanadzor.am էլեկտրոնային փոստով կամ գրավոր ՝  համայնքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետ բաժնի պետ Ա. Մովսիսյանին մինչ սույն թվականի նոյեմբերի 10 ը՝ ներառյալ:

«Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի  (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և  (կամ)  մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները , պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին » համայնքի ավագանու որոշման նախագծին կարելի է ծանոթանալ  և ներբեռնել ստորև ներկայացված հղումով:

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

 

 

You May Also Like