Վանաձորի 2016թ. բյուջե

Բյուջե 2016 Վանաձոր համայնքի 2016թվականի բյուջեի 12 ամսվա կատարման վերաբերյալ հաղորդում Հաղորդում 12 Վանաձոր համայնքի 2016թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման վերաբերյալ հաղորդում haxordum-9 haxordum-9-yst-maseri 2016թ.

Read more