Համայնքի ավագանու հերթական նիստ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2014թ. փետրվարի 04-ին` ժամը 10.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Վանաձորի համայնքի 2014 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 100-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Սուքիասյան

2. Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների

հաստիքացուցակը, թվաքանակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու,

Վանաձորի համայնքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 66-Ա և 2013թ.

հուլիսի 25-ի թիվ 67-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

3. Վանաձորի համայնքի 2013թ. գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին

զեկ.` Ա.Սուքիասյան

4. Հայաստանի Հանրապետությանը` ի դեմս ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության,

շինություններ և հողամաս տրամադրելու մասին

զեկ.` Տ.Պապանյան

5. «Հաշվապահ» համայնքային ոչ առեվտրային կազմակերպության կանոնադրությունը նոր

խմբագրությամբ հաստատելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

6. Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2012թ. փետրվարի 03 -ի թիվ 4 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ.` Տ.Պապանյան

7. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 105-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

8. Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Վանաձորի քաղաքային կոմիտեին տարածք

հանձնելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

9 Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013թ. հունիսի 18-ի թիվ 54-Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Մայիլյան

10. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2012թվականի նոյեմբերի 7-ի «Վանաձորի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու և ավագանու 2005 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 303-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 54-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.` Ար.Խաչատրյան

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

You May Also Like

Leave a Reply