Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժին


  • Բաժնի պետի պաշտոնակատար

    ԱՎԱԳՅԱՆ էՐԻԿ ՋԻՎԱՆԻ
    img_0037

    Հեռ.` (374 322) 4 00 26
              (374 60) 65 03 77

    Բաժնի պետի տեղակալ

     ՄԱՏԻՆՅԱՆ  ԳԱՐԻԿ ՍԻՐԵԿԱՆԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 76

    Գլխավոր մասնագետ

    ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ ԱՇԽԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 77

    Գլխավոր մասնագետ

    ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՔԱՋԻԿ ՍՊԱՐՏԱԿԻ

    Հեռ.` (374 322) 4 00 26
               (374 60) 65 03 78

    Առաջատար մասնագետ

    ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՂԱՐԻԲ ԳԱՐԵԳՆԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 61

    Առաջատար մասնագետ

    ՄԵԼԻՔՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ԼՅՈՎԱՅԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 79

    Առաջատար մասնագետ

    ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՎԼԱՍԻԿ ՏԻԳՐԱՆԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 79

    Առաջատար մասնագետ

    ԲԵԳՈՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ԼԵՆԴՐՈՇԻ

    Հեռ.`(374 60) 65 03 78

    Առաջատար մասնագետ

    ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՆԵՐՍԵՍԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 78

    Առաջատար մասնագետ

    ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ ԱԿՍԵԼ ՍԱՄՎԵԼԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 79

    Առաջատար մասնագետ

    ՍԱՐՈՅԱՆ ԲԱԽՇԻԿ ԱՐԱՄԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 79

    Առաջատար մասնագետ

    ՊԱՊԱՆՅԱՆ ՎԱՀԵ ԱՇՈՏԻ

    Հեռ.` (374 60) 65 03 79

  • 1) կատարում է համայնքի տնակային ավանների սպասարկման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների համակարգման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 2) կատարում է համայնքի uեփականություն համարվող բնակելի տների և հանրակացարանների պահպանման և շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում դրանց նորոգման վերաբերյալ առաջարկություններ, 3) կատարում է համատիրությունների հիմնադիր ժողովների նախապատրաստման, դրանց անցկացմանը, ինչպեu նաև oրենքով uահմանված` բազմաբնակարան շենքերի կառավարման այլ մարմինների ձևավորմանը աջակցության ու, իր uեփականությունը համարվող բնակարանների քանակին համապատաuխան՝ այդ շենքերի uպաuարկմանը համայնքի մաuնակցության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 4) կատարում է համատիրությունների կամ oրենքով uահմանված` բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի կողմից չկառավարվող բազմաբնակարան շենքերի պահպանումը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 5) համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի պահպանման հետ կապվածª պարտադիր նորմերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համար անհրաժեշտ վճարների չափերի սահմանման համար կատարում է ուսումնասիրություններ և ներկայացնում առաջարկություններ, 6) կատարում է համատիրությունների կամ oրենքով uահմանված` բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի կողմից չկառավարվող բազմաբնակարան շենքերի ու բնակելի տների բնակչության սպասարկում իրականացնող թաղամասային հիմնարկների գործունեության համակարգման և կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 7) կատարում է ուսումնասիրություններ համայնքում համատիրությունների զարգացումն ապահովելու նպատակով և կատարում առաջարկություններ, 8) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 9) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, 10) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ, 11) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

  • arlis
  • caa
  • e-gov.am
  • lorimarz
  • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

  • image5

    Հարց ու Պատասխան
  • image7

    Էլ.դիմում
  • image9

    Տեսադարան
  • image2

    Պատկերասրահ
  • image12

    Եղանակ
  • dzevatxerrr

    Ձևաթղթեր