ԱՃՈՒՐԴ

Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2015թ. հունիսի 24-ին` ժամը 1500-ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար__
(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)
0.04551հա, 0.007465հա և 0.0142հա 1, 2 և 5 լոտերով
(մակերեսը) (լոտերի քանակը)
1.Սահմանելով աճուրդի մեկնարկային գինը հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա) Անհատական բնակարանաշինության համար
1ա.1 Շիրակացու փողոց թիվ 4/1-4 հողամաս 0.04551հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0284-0088
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1բ.1 Կ.Դեմիրճյան փողոց թիվ 7-4 հողամաս 0.0051հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0270-0008 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.2 Վարդանանց փողոց թիվ 86/2 հողամաս 0.002365հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-0154
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524դրամ:
գ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1գ.1 Իսահակյան 2 նրբանցք թիվ 5-15 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0730-0031
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.2 Նարեկացու փողոց թիվ 6/19-2 հողամաս 0.0045հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0311-0072
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.3 Սուխումի փողոց թիվ 1-5/1 հողամաս 0.0026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0722-0102
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.4 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թիվ 66/2-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0015-0028
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.5 Տարոն-2, ՔՇՀ-7 թիվ 6/16-1 հողամաս 0.0023հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0125
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2015թ. հունիսի 18-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 2-58-94
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply