Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2015թ. հունիսի 02-ին` ժամը 10.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 24 փետրվարի 2015թ. թիվ 3-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

զեկ.` Գ.Բադյան

2. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2011թ. մայիսի 10-ի «Վանաձորի համայնքի ավագանու 2006թ. սեպտեմբերի 29-ի «Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով ստեղծելու մասին» թիվ 105 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու ու խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նոր կազմը հաստատելու մասին» թիվ 21 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

3. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

You May Also Like

Leave a Reply