Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2015թ.     ապրիլի  29-ին` ժամը 1500ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող  հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ: Մրցույթի են դրվում  հողամասեր.

 Հասարակական սպասարկման օբեկտներ, ավտոկայանատեղեր,ավտոտնակներ,մառաններ __

(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)

0.00232հա, 0.004հա,0.0106հա, 0.001176հա             1,1,5 և 1 լոտերով

        (մակերեսը)                                                     (լոտերի քանակը)

 

ա) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

(5 տարի ժամկետով)

1ա.1  Տիգրան Մեծի պողոտա  թիվ 71-1/1 հողամաս        0.00232հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0428-0157

Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է

ամսական 27800 դրամ:

 

բ) ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐ

(5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)

 

1բ.1  Տիգրան Մեծի պողոտա  թիվ 81-4  հողամաս             0.004հա

հողամասի ծածկագիր – 06-001-2817-0004
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է

ամսական 7200 դրամ:

 

գ) ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ

(10 տարի ժամկետով)

 

1գ.1 Վ.Համբարձումյան  փողոց թիվ 13-172 հողամաս    0.00234հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-1008-0079

Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 280,8  դրամ:
1գ.2  Չուխաջյան  փողոց թիվ 62-8 հողամաս                     0.00196հա

հողամասի ծածկագիր – 06-001-1059-0076
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է

ամսական 235,2  դրամ:
1գ.3  Տարոն-4, Սեբաստիայի 41-3 հողամաս                       0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0109-0100
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է

ամսական 252 դրամ:
1գ.4  Տարոն-4, Սեբաստիայի 41-4 հողամաս                       0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0109-0101

Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է

ամսական 252 դրամ:
1գ. 5 Տարոն-4, Սեբաստիայի 63/19-1 հողամաս                  0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0109-0099
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 252 դրամ:

դ) ՄԱՌԱՆՆԵՐ

(10 տարի ժամկետով)

1դ.1 Հերացու փողոց 7-32 հողամաս                                  0.001176հա

հողամասի ծածկագիր –   06-001- 0434-0209

Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 282,24 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2015թ. ապրիլի 22-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ     տեղեկությունների     համար     դիմել  Վանաձորի քաղաքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա 22  Հեռ. 4-62-16

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

 

You May Also Like

Leave a Reply