Հայտարարություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ՀՀ պետական ուսումնական հաստատությունների 2016 թվականի ընդունելության տեղերը ձևավորելու նպատակով մինչև 2016 թվականի հունվարի 22-ը ներքոնշյալ մասնագիտությունների պահանջարկի դեպքում բոլոր հետաքրքված անձինք կարող են տեղեկացնել Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությանը:

Միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտություններ

Մասնագիտության դասիչն ու անվանումը

Որակավորման դասիչն ու անվանումը

Ընդամենը

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն
0811.01.5 Գյուղատնտեսագիտություն 0811.01.01.5 Գյուղատնտես  
0811.02.5 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում 0811.02.01.5 Ֆերմեր  
0811.03.5 Ջերմատնային տնտեսություն 0811.03.01.5 Տեխնիկ-ագրոնոմ  
0811.04.5 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն 0811.04.01.5 Տեխնիկ` հողաբարելավման, հողային և ջրային պաշարների պահպանման  
0811.05.5 Հողաշինարարություն 0811.05.01.5 Տեխնիկ-հողաշինարար  
0811.06.5 Պահպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա 0811.06.01.5 Տեխնիկ-ագրոնոմ  
0811.07.5 Անասնաբուժություն 0811.06.01.5 Անասնաբույժ  
0811.08.5 Անասնաբուծություն 0811.07.01.5 Անասնաբույծ  
0811.09.5 Մեղվաբուծություն 0811.08.01.5 Մեղվաբույծ  
0811.10.5 Շնաբանություն (կինոլոգիա) 0811.09.01.5 Շնաբան  
0811.11.5 Վայրի կենդանիների վերարտադրություն 0811.10.01.5 Կենդանաբույծ  
0812 Բուսաբուծություն
0812.01.5 Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա 0812.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ հացահատիկի պահպանման և վերամշակման  
0812.02.5 Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում 0812.02.01.5 Տեխնիկ` բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման  
0812.03.5 Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաքում և մթերում 0812.03.01.5 Բուսաբույծ-տեխնիկ` վայրի բույսերի վերարտադրության, հավաքման և մթերման  
082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
0821 Անտառային տնտեսություն
0821.01.5 Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն 0821.01.01.5 Տեխնիկ` անտառային և անտառապուրակային տնտեսության  
0821.02.5 Փայտամթերման տեխնոլոգիա 0821.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ փայտամթերման  
083 ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
0831 Ձկնային տնտեսություն
0831.01.5 Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն 0831.01.01.5 Ձկնաբույծ  
0831.02.5 Արդյունաբերական ձկնորսություն 0831.02.01.5 Ձկնորս  

Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթության մասնագիտություններ

Մասնագիտության դասիչն ու անվանումը

Որակավորման դասիչն ու անվանումը

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
0811 Պտղաբուծություն և անասնապահություն
0811.01.4 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում 0811.01.01.4 Ֆերմեր` գյուղատնտեսական արտադրության  
0811.02.4 Անասնապահական մթերքների արտադրություն 0811.02.01.4 Օպերատոր՝ անասնապահական համալիրների  
0811.02.02.4 Օպերատոր՝ մեքենայացված կիթի  
0811.03.4 Թռչնաբուծություն 0811.03.01.4 Օպերատոր՝ թռչնաբուծական ֆերմաների  
0811.04.4 Խոզաբուծություն 0811.04.01.4 Օպերատոր՝ խոզաբուծական համալիրների  
0811.05.4 Բուսաբուծություն 0811.05.01.4 Բանջարաբույծ  
0812 Այգեգործություն
0812.01 Այգեգործություն 0812.01.01 Այգեգործ  
082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ    
0821 Անտառային տնտեսություն    
0821.01 Անտառային տնտեսություն 0821.01.01 Անտառապահ  
0821.01.02 Անտառաբույժ  
0821.02 Պարտեզապուրակային գործ 0821.02.01 Այգեպան  

 

 

You May Also Like

Leave a Reply