Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2015թ. սեպտեմբերի 29-ին` ժամը 11.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

1. Համլետ Սիրակի Մատինյանին «Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին

զեկ.` Ս.Ղամբարյան

2. Սերգեյ Միհրանի Դանիելյանին «Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին

զեկ.` Գ.Բադյան

3. Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2013թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 105-ա որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու, Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի և «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջեվ 2014թ. փետրվարի 12-ին կնքված ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության թիվ 19 պայմանագիրը լուծելու մասին

զեկ.` Տ.Պապանյան

4. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2011թ. մայիսի 10-ի թիվ 21 որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

5. «Աշխատուժի բորսա» ՍՊԸ-ին տարածք հանձնելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

You May Also Like

Leave a Reply