Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2016թ.  մայիսի  4-ին` ժամը 1500ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող  հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական  բնակարանաշինության,  հասարակական սպասարկման  օբյեկտների, ավտոտնակների և   բազմաբնակարանային շենքի  կառուցման համար__

 0.03246հա 1 լոտով,  0.02264հա 3  լոտով,  0.01175հա 4  լոտով  և  0.08855հա  1  լոտով

 1.Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանաելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1  Ուսանողական  փողոց   թիվ  1/3-1  հողամաս     0.03246հա     կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0060

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1   Տարոն-4, Բելոռուսների փողոց թիվ  39-1/4  հողամաս   0.007հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0083

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ

1բ.2   Աղայան փողոց  թիվ  94-1/3-1  հողամաս                  0.01311հա

              կադաստրային  ծածկագիր – 06-001-0720-0016

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3   Երևանյան խճուղի  թիվ   70/1-1  հողամաս              0.00253հա

            կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0763-0138

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

գ)Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1   Տարոն-4, Ածխահատների թիվ  9-1/1  հողամաս      0.0042հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0029

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.2   Տարոն-4, Ածխահատների թիվ  2/3-1  հողամաս      0.0018հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0030

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ

1գ.3  Տարոն-4, Բելոռուսների փողոց թիվ  8/6-1  հողամաս  0.00315հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-4000-0013

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ

1գ.4  Ռուսթավի փողոց  թիվ   7-13 հողամաս                    0.0026հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0077

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

դ) Բազմաբնակարանային շենքի  կառուցման համար

1դ.1  Բաթումի   փողոց  թիվ   7 հողամաս     0.08855հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0341-0045

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 5000 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2016թ.  ապրիլի  29-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի քաղաքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply