Հայտարարություն 2017 թ. մարտի 31-ին` ժամը 12.00-ին, համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում, տեղի կունենա Վանաձոր համայնքի ավագանու արտահերթ նիստ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017թ. մարտի 31-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ.`Մ.Ասլանյան

2.Վանաձոր համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2012թ. նոյեմբերի 07-ի թիվ 54-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Ա.Օհանյան

3. ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի «Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2012թ. նոյեմբերի 07-ի թիվ 55-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Ա.Հովհաննիսյան

4. Վանաձոր համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատողների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2014թ. փետրվարի 04-ի թիվ 2-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Ա.Ավագյան

5. Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին

զեկ.`Վ.Դավիթավյան

6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի վարձավճարների
և համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ բնակելի և բնակելի տարածքների վարձավճարների սակագները սահմանելու մասին

զեկ.` Կ.Սարոյան

7. Վանաձոր համայնքի 2017-2021թթ. հնգամյա զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին

զեկ.`Լ.Դավթյան

8. Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին

զեկ.` Ա.Ավագյան

9. Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին

զեկ.` Մ.Ասլանյան

10. Տարոն-3 թաղամասի ՔՇՀ-11 թիվ 25 շենքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակարանների օտարման մասին

զեկ.` Է.Ավագյան

11. «Հայաստանի խուլերի միավորում» հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի գծով արտոնություն կիրառելու մասին

զեկ.` Կ.Սարոյան

12. «Լոռի-ջրմուղ կոյուղի» ՓԲԸ-ին շինություններ և հողամաս տրամադրելու մասին

զեկ.`Ս.Աբովյան

13. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասի

զեկ.` Ս.Աբովյան

14. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին:

զեկ.` Մ.Ասլանյան

Վանաձորի համայնքապետարան

Հնգամյա զարգացման ծրագրի նախագիծ

2016թ բյուջեի հաշվետվություն

Որոշման նախագծեր

Բյուջե 2017 նախագիծ

You May Also Like

Leave a Reply