ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

2016 թ նոյեմբերի 5-ին` ժամը 11.00-ին , համայնքապետարանի  նիստերի դահլիճում, տեղի կունենա Վանաձոր համայնքի ավագանու արտահերթ  նիստ
Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ
1.      Օրակարգը հաստատելու մասին:
2.      Վանաձոր համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու  մասին:
3.      Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի  կանոնադրությունը ընդունելու մասին:
4.      Վանաձոր համայնքի ղեկավարի աշխատավարձի չափը, աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակ հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին:
5.      Վանաձոր համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի՝ համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդի  կազմը հաստատելու մասին:
6.      Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին:
Վանաձորի համայնքապետարան

You May Also Like

Leave a Reply