Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2016թ. հունիսի 17-ին` ժամը 11.00-ին հայտարարված ավագանու հերթական նիստը տեղափոխվում է հունիսի 20-ին ժամը 11.00-ին: Նիստը կկայանա հետևյալ օրակարգով:

        Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բաժնեմաս նվիրելու մասին


                                                                                                              զեկ.` Ս.Դարբինյան

 

  1. Տարածքը վարձակալության տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին


զեկ.`Տ.Պապանյան

 

 

You May Also Like

Leave a Reply