- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

Posted By Vanadzor On April 10, 2014 @ 17:27 In Աշխատակազմ | No Comments

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

ՄԱՑԱԿՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ
Բաժնի պետ

 + (374 322)  4 11 00
 + (374 60) 65 03 80
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱՂԱՍՈՒ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 81
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՏՈՒՇ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 81
ԳՈԳՉՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ԻՎԱՆԻ
Առաջատար մասնագետ

 + (374 60) 65 03 81
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ
Առաջին կարգի մասնագետ

 + (374 60) 65 03 81

1) կատարում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման ու կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
2) ուսումնասիրում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության համար անհրաժեշտ գույքային և շենքային պայմանները և ներկայացնում առաջարկություններ գույքի ձեռքբերման, շենք-շինությունների հատկացման, կառուցման ու վերանորոգման վերաբերյալ,
3) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ հաստատությունների գործունեության իրականացման, կազմակերպման, բարելավման վերաբերյալ ներկայացնում է առաջարկություններ, դրանց աշխատակիցներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն և օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը,
4) ներկայացնում է առաջարկություններ ՀՀ առաջնություններում մասնակցելու համար հավաքական թիմերի կազմավորման վերաբերյալ, կազմակերպում կամ մասնակցում է առաջնությունների, մրցաշարերի, հուշամրցաշարերի և այլ մասսայական մարզական միջոցառումների անցկացման աշխատանքներին,
5) մշակում է համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ uպորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր և մասնակցում դրանց իրագործմանը,
6) ուսումնասիրում է համայնքի բնակչության պահանջները և կատարում uպորտային հրապարակների ու մարզական այլ կառույցների շինարարության և հանգuտի գոտիների ստեղծման առաջարկություններ,
7) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
8) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/fizkulturayi-yev-sporti-bazhin/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9285-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9285-1501154162707

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ffizkulturayi-yev-sporti-bazhin%2F&t=%D5%96%D5%AB%D5%A6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D6%87+%D5%BD%D5%BA%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%96%D5%AB%D5%A6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB+%D6%87+%D5%BD%D5%BA%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ffizkulturayi-yev-sporti-bazhin%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ffizkulturayi-yev-sporti-bazhin%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.