Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

 • Բաժնի պետ

  ՄԱՑԱԿՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ

  macakyan
  Հեռ.` (374 322)  4 11 00
             (374 60) 65 03 80

  Գլխավոր մասնագետ

  ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱՂԱՍՈՒ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 81

  Առաջատար մասնագետ

  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՏՈՒՇ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 81

  Առաջատար մասնագետ

  ԳՈԳՉՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ԻՎԱՆԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 81

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 81

 • 1) կատարում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպման ու կառավարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              2) ուսումնասիրում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության համար անհրաժեշտ գույքային և շենքային պայմանները և ներկայացնում առաջարկություններ գույքի ձեռքբերման, շենք-շինությունների հատկացման, կառուցման ու վերանորոգման վերաբերյալ,

              3) համայնքի ղեկավարին է ներկայացնում համայնքային ենթակայության  մարզական կազմակերպությունների գործունեության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ հաստատությունների գործունեության իրականացման, կազմակերպման, բարելավման վերաբերյալ ներկայացնում է առաջարկություններ, դրանց աշխատակիցներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն և օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը,

            4) ներկայացնում է առաջարկություններ ՀՀ առաջնություններում մասնակցելու համար հավաքական թիմերի կազմավորման վերաբերյալ, կազմակերպում կամ մասնակցում է առաջնությունների, մրցաշարերի, հուշամրցաշարերի և այլ մասսայական մարզական միջոցառումների անցկացման աշխատանքներին,

              5) մշակում է համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ uպորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր և մասնակցում դրանց իրագործմանը,

              6) ուսումնասիրում է համայնքի բնակչության պահանջները և կատարում uպորտային հրապարակների ու մարզական այլ կառույցների շինարարության և հանգuտի գոտիների ստեղծման առաջարկություններ,

            7) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              8) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,

              ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.

              Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր