Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին

 • Բաժնի պետ

  ՄԱՑԱԿՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ

  macakyan
  Հեռ.` (374 322)  4 11 00
             (374 60) 65 03 80

  Գլխավոր մասնագետ

  ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱՂԱՍՈՒ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 81

  Առաջատար մասնագետ

  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՏՈՒՇ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 81

  Առաջատար մասնագետ

  ԳՈԳՉՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ԻՎԱՆԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 81

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 81

 • 1) կատարում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպումն ու կառավարուման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  2) ուսումնասիրում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության համար անհրաժեշտ գույքային և շենքային պայմանները և ներկայացնում առաջարկություններ գույքի ձեռքբերման ու շենք-շինությունների հատկացման, կառուցման ու վերանորոգման վերաբերյալ,
  3) համայնքի ղեկավարին ներկայացնում է համայնքային ենթակայության մարզական կազմակերպությունների գործունեության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, նախապատրաստում է այդ հաստատություններում գործունեության իրականացման, կազմակերպման, բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ, դրանց աշխատակիցներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն և օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը,
  4) ներկայացնում է առաջարկություններ ՀՀ առաջնություններում մասնակցելու համար հավաքական թիմերի կազմավորման վերաբերյալ, կազմակերպում է կամ մասնակցում առաջնությունների, մրցաշարերի, հուշամրցաշարերի և այլ մասսայական մարզական միջոցառումների անցկացման աշխատանքներին,
  5) մշակում է համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ uպորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր և մասնակցում դրանց իրագործմանը,
  6) ուսումնասիրում է համայնքի բնակչության պահանջմունքները և կատարում uպորտային հրապարակների ու մարզական այլ կառույցների շինարարության և հանգuտի գոտիների ստեղծման առաջարկություններ,
  7) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  8) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
  9) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ,
  10) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր