- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ DVB-T2 ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ ԹՎԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ԸՆԴՈՒՆԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Posted By Vanadzor On January 8, 2016 @ 14:37 In Լուրեր | No Comments

24 Դեկտեմբեր 2015, 1532 – Ն

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1208-Ն որոշման 5-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է.

1. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սոցիալապես անապահով ընտանիքներին որպես սոցիալական աջակցություն հատկացված DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի (այսուհետ` օգնություն) բաշխման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին որպես սոցիալական աջակցություն հատկացված DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի բաշխման անձնագիրը` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում`
1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարին տրամադրել 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և 34.6 և ավելի անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները` ըստ սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների (բաժինների).
2) Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների (Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքապետարանների) աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություններին (բաժիններին) տրամադրել 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և 34.6 և ավելի անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների ցուցակը:
3. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարին`
1) Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության հետ համատեղ կազմակերպել օգնության փոխադրման աշխատանքների իրականացումը մինչև մարզկենտրոններ.
2) վերահսկել, համակարգել և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների (Երևանի քաղաքապետարանի (համաձայնությամբ) հետ համատեղ կազմակերպել բեռնաթափման, ինչպես նաև բաշխման աշխատանքների իրականացումը.
3) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տրամադրել 239 հատ DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքեր` նախարարության համակարգի խնամք տրամադրող կազմակերպությունների շահառուներին բաշխելու նպատակով:
4. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը տրամադրել 2000 հատ DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքեր:
5. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին (առաջարկել Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքապետերին)՝ ապահովել սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների (բաժինների) կողմից օգնության բաշխումը` համաձայն սույն հրամանի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված հավելվածի:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հավելված [1]


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/dvb-t2/

URLs in this post:

[1] Հավելված: https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2015/12/15_1532.pdf

[2] Facebook2: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fdvb-t2%2F&t=%D5%8D%D5%88%D5%91%D4%BB%D4%B1%D4%BC%D4%B1%D5%8A%D4%B5%D5%8D+%D4%B1%D5%86%D4%B1%D5%8A%D4%B1%D5%80%D5%88%D5%8E+%D4%B8%D5%86%D5%8F%D4%B1%D5%86%D4%BB%D5%94%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB%D5%86+DVB-T2+%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%86%D4%B4%D4%B1%D5%90%D5%8F%D4%BB+%D4%B9%D5%8E%D4%B1%D5%85%D4%BB%D5%86+%D5%80%D4%B5%D5%8C%D5%88%D5%92%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%8F%D4%B5%D5%8D%D4%B1%D5%85%D4%BB%D5%86+%D4%B8%D5%86%D4%B4%D5%88%D5%92%D5%86%D4%BB%D5%89+%D5%8D%D4%B1%D5%90%D5%94%D4%B5%D5%90%D4%BB+%D4%B2%D4%B1%D5%87%D4%BD%D5%84%D4%B1%D5%86+%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B8+%D5%80%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%8F%D4%B5%D4%BC%D5%88%D5%92+%D5%84%D4%B1%D5%8D%D4%BB%D5%86

[3] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8D%D5%88%D5%91%D4%BB%D4%B1%D4%BC%D4%B1%D5%8A%D4%B5%D5%8D+%D4%B1%D5%86%D4%B1%D5%8A%D4%B1%D5%80%D5%88%D5%8E+%D4%B8%D5%86%D5%8F%D4%B1%D5%86%D4%BB%D5%94%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB%D5%86+DVB-T2+%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%86%D4%B4%D4%B1%D5%90%D5%8F%D4%BB+%D4%B9%D5%8E%D4%B1%D5%85%D4%BB%D5%86+%D5%80%D4%B5%D5%8C%D5%88%D5%92%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%8F%D4%B5%D5%8D%D4%B1%D5%85%D4%BB%D5%86+%D4%B8%D5%86%D4%B4%D5%88%D5%92%D5%86%D4%BB%D5%89+%D5%8D%D4%B1%D5%90%D5%94%D4%B5%D5%90%D4%BB+%D4%B2%D4%B1%D5%87%D4%BD%D5%84%D4%B1%D5%86+%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B8+%D5%80%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%8F%D4%B5%D4%BC%D5%88%D5%92+%D5%84%D4%B1%D5%8D%D4%BB%D5%86&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fdvb-t2%2F

[4] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fdvb-t2%2F

[5] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.