- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Սոցիալական աջակցության Վանաձորի տարածքային բաժինը սկսել է DVB-T2 թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի բաշխումը

Posted By Vanadzor On January 25, 2016 @ 14:44 In Լուրեր,Հայտարարություններ | No Comments

ՀՀ կառավարության 24.12.2015 թվականի N 1532-Ն որոշման համաձայն հաստատվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի /այսուհետ՝ օգնություն/ բաշխման կարգը: Օգնությունը ստանալու հավանականություն ունեն 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և 34.6 և ավելի անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքները:

Օգնությունը կբաշխվի սոցիալական  աջակցության Վանաձորի տարածքային բաժնի տարածքից / հասցե՝ ք. Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 14/ 2016 թվականի հունվարի 25-ից 2016 թվականի փետրվրի 8-ը ներառյալ:

Օգնությունը կարող է ստանալ ցուցակի մեջ ընդգրկված անձը /այսուհետ՝ շահառու/ կամ նրա ընտանիքի սոցիալական անձնագրում հաշվառված չափահաս անդամներից մեկը: Օգնությունը ստանալու համար շահառուն բաշխման կետում սոցիալական աջակցության Վանաձորի տարածքային բաժնի համապատասխան աշխատակցին պետք է ներկայացնի ընտանիքի սոցիալական անձնագիրը և իր անձնագիրը:

Շահառուի կողմից օգնության ստացման անհաղթահարելի դժվարության /հիվանդության, ծերության, հաշմանդամության, անշարժունակության/ դեպքում օգնություն կարող է ստանալ շահառուի հետ ազգակցական կապ ունեցող այն քաղաքացին, ով սոցիալական աջակցության Վանաձորի տարածքային բաժնի համապատասխան աշխատակցին կներկայացնի իր և շահառուի անձնագիրը, շահառուի ընտանիքի սոցիալական անձնագիրը, ինչպես նաև նրա կողմից գրված օգնության ստացման մասին լիազորագիրը առանց նոտարական վավերացման:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/dtv-t2/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fdtv-t2%2F&t=%D5%8D%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6%D5%A8+%D5%BD%D5%AF%D5%BD%D5%A5%D5%AC+%D5%A7+DVB-T2+%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%B9+%D5%BD%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A8

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8D%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6%D5%A8+%D5%BD%D5%AF%D5%BD%D5%A5%D5%AC+%D5%A7+DVB-T2+%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%B9+%D5%BD%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A8&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fdtv-t2%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fdtv-t2%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.