Վանաձոր քաղաքի Տարոն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և Տավրոս թաղամասերի բանուկ փողոցների գիշերային լուսավորում

<< Վանաձոր քաղաքի Տարոն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և Տավրոս թաղամասերի բանուկ փողոցների գիշերային լուսավորում >> ծրագիրը իրակացվում է << Քաունթերձարթ ինտերնեշնլ ինկ.>> հայսատանյան

Կարդալ ավելին...

ԹԻՎ 1 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԷԴ. ԿԶԱՐԹՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 1 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ Կառուցապատող (պատվիրատու) – Վանաձորի քաղաքապետարան Գլխ. կապալառու (շին. աշխ. իրականացնող) – «Արգիշտի-1» ՍՊԸ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը

Կարդալ ավելին...