«Վանաձորի ավագանու նիստերի դահլիճի արդիականացում»

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության սկզբունքներից են հանդիսանում համայնքի բնակչության առջև հաշվետու լինելը և ՏԻՄ գործունեության հրապարակայնության և թափանցկության ապահովումը, որոնք չափազանց կարևոր հանգամանք են

Read more

«Վանաձորի կենտրոնական փողոցներում, այգիներում և հասարակական հանգստի վայրերում նստարանների տեղադրում»

Վանաձոր քաղաքի առջև ծանրացած բազմաթիվ հիմնախնդիրների մեջ գերակա հիմնախնդիր է հանդիսանում ենթակառուցվածքների արդիականացումը, որտեղ բազում չլուծված հարցերի շարքում մշտապես համայնքի բնակչության կողմից բարձրացվում է

Read more

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով»

«Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպությունը և Վանաձորի քաղաքապետարանը համատեղ իրականացրել են «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» ծրագիրը, որի արդյունքում կազմավորվել է

Read more

Վանաձոր քաղաքի Տարոն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և Տավրոս թաղամասերի բանուկ փողոցների գիշերային լուսավորում

<< Վանաձոր քաղաքի Տարոն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և Տավրոս թաղամասերի բանուկ փողոցների գիշերային լուսավորում >> ծրագիրը իրակացվում է << Քաունթերձարթ ինտերնեշնլ ինկ.>> հայսատանյան

Read more

ԹԻՎ 1 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԷԴ. ԿԶԱՐԹՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 1 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ Կառուցապատող (պատվիրատու) – Վանաձորի քաղաքապետարան Գլխ. կապալառու (շին. աշխ. իրականացնող) – «Արգիշտի-1» ՍՊԸ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը

Read more