Համեմա
տական
Հիմնավո
րումներ
Հոդվածներ
Օրինակելի ձևեր
Ուղերձ
Որոշում

2014թ. բյուջեի 3 ամսվա կատարման հաղորդում

Հաղորդում
Բյուջեի կատարողական

2014թ. բյուջեի 6 ամսվա կատարման հաղորդում

Հաղորդում
Բյուջեի կատարողական

2014թ. բյուջեի 9 ամսվա կատարման հաղորդում

Բյուջեի կատարողական

2014թ. Համայնքի բյուջեի կատարման հաշվետվություն

Բյուջեի հաշվետվություն
shares
Post Views: 1,672

You May Also Like

Leave a Reply