- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Բազմաբնակարան շենքերի թվով 11 վերելակների նորոգում

ՀՀ կառավարության և բազմաբնակարան շենքերի սեփականատերերի հետ 2011թ իրականացվել է Բազմաբնակարան շենքերի թվով 11 վերելակների նորոգում: