2016թ. սեպտեմբերի 29-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

        Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

  1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2011թ. մայիսի 10-ի թիվ 21 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 2015թ. հոկտեմբերի 29-ի թիվ 46-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

                                                                                                         զեկ.` Գ.Սիմոնյան

 

2.    Վանաձոր համայնքի ավագանու 2016 թվականի սեպտեմբերի 07-ի «Վանաձոր համայնքի համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններիի կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» թիվ 41-Ա որոշումը չեղյալ ճանաչելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

  1. Վանաձոր համայնքի համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններիի կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին
                                                                                                             զեկ.`Գ.Սիմոնյան 
  2. Վանաձոր համայնքի ղեկավարի և Գևորգ Շահինյանի միջև 2009թվականի մարտի 25-ին կնքված թիվ 66 պայմանագիրը լուծելու մասին

                                                                                                      զեկ.`Ա.Իսպիրյան

 

  1. «ՏԱՇԻՐ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ-ին վարձակալության իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին

                                   զեկ.`Ա.Իսպիրյան

 

6.    Վանաձոր համայնքի համայնքային ենթակայության «Վանաձոր սպասարկում»    համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թեկնածուին համաձայնություն տալու մասին

                                                                                                     զեկ.` Լ.Մելիքյան

 

  1. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող  հողամասերը  կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին

զեկ.` Ա.Ղուկասյան

 

You May Also Like

Leave a Reply