- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Համայնքի ավագանու հերթական նիստ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

2016թ. մարտի 15-ին` ժամը 11.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

 

  1. Վանաձորի համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

 

զեկ.` Ս.Դարբինյան