Համայնքի ավագանու հերթական նիստ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2016թ. փետրվարի 19-ին` ժամը 11.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին /նախագիծ 1/

զեկ.` Ա.Ավագյան

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին /նախագիծ 2/

զեկ.` Ա.Ավագյան

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին /նախագիծ 3/

զեկ.` Ա.Ավագյան

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին /նախագիծ 4/

զեկ.` Ա.Ավագյան

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին /նախագիծ 5/

զեկ.` Ա.Ավագյան

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին /նախագիծ 6/

զեկ.` Ա.Ավագյան

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին /նախագիծ 7/

զեկ.` Ա.Ավագյան

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին /նախագիծ 8/

զեկ.` Ա.Ավագյան

 1. «Հայաստանի խուլերի միավորում» հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի գծով արտոնություն կիրառելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

 

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 63-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

 1. Վանաձորի համայնքի ղեկավարի և «Կոմունսերվ» ՍՊԸ-ի միջև տրանսպորտային միջոցի վարձակալության պայմանագիրը լուծելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

 1. «Վանաձորի բազմաբնակարան շենքեր և բակեր» հիմնադրամի ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին

Զեկ.` Ա.Իսպիրյան

 

 1. Գևորգ Նորայրի Քոթանջյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, Վանաձոր քաղաքի Կնունյանց փողոցի թիվ 46ա հասցեում գտնվող հողամասը Վանաձոր քաղաքի Տարոն-3, ՔՇՀ-8 թիվ 22-1/1 հասցեում գտնվող հողամասի հետ փոխանակությանը համաձայնություն տալու և Վանաձորի քաղաքապետի 2007թ. մայիսի 18-ի թիվ 566 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Տ.Պապանյան

 1. Վանաձորի համայնքի ավագանու անդամների 2015թ. ընթացքում ավագանու նիստերին մասնակցության մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

You May Also Like

Leave a Reply