Ավագանու արտահերթ նիստ 2015թ. հոկտեմբերի 29-ին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 

2015թ. հոկտեմբերի 29-ին` ժամը 11.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում

կկայանա համայնքի ավագանու արտահերթ նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

 

  1. Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում սոցիալական աջակցության Վանաձորի տարածքային բաժնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

 

  1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Վանաձորի համայնքի 2015 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Սուքիասյան

 

  1. Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքի ջեռուցումը կազմակերպելու համար ժամանակավորապես հաստիքներ նախատեսելուն համաձայնություն տալու և աշխատակիցների աշխատավարձի չափեր սահմանելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

  1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2011թ. մայիսի 10-ի թիվ 21 որոշման մեջ փոփոխություն

կատարելու մասին

 

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

  1. «Աշխատուժի բորսա» ՍՊԸ-ին   տարածք հանձնելու մասին

 

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

 

  1. Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերաններին գույքահարկի և հողի հարկի գծով արտոնություններ կիրառելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

 

  1. Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2013թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 105-Ա որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու, Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի և «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի   միջև 2014թ. փետրվարի 12-ին կնքված ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության թիվ 19 պայմանագիրը լուծելու մասին

զեկ.` Ա.Ղուկասյան

You May Also Like

Leave a Reply