Ավագանու արտահերթ նիստ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2015թ. հունվարի 26-ին` ժամը 11.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու արտահերթ նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

1. Արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին
զեկ.` Ա.Սուքիասյան

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

You May Also Like

Leave a Reply