Վանաձոր համայնքի գրադարանների կենտրոնացված համակարգ ՀՈԱԿ-ի (Հր. Մաթևոսյանի անվան գրադարան) Թատերական 2 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ-ըմթացակարգի ծածկագիր ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/55

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով: Post Views: 70

Կարդալ ավելին...

Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար թերթերում հայտարարությունների տպագրության և հրապարակման ծառայությունների ձեռքբերում-ըմթացակարգի ծածկագիր ՀՀ ԼՄՎՔ ՄԱԾՁԲ-20/49

Գնումների նյութերին ծանոթանալ հետևյալ հղումով: Post Views: 100

Կարդալ ավելին...