- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ապրիլ ամիսը քաղաքի սանիտարական մաքրման շաբաթօրյակների միամսյակ

Posted By Vanadzor On March 26, 2013 @ 10:30 In Լուրեր | No Comments

Վանաձորի քաղաքապետարանը հանդես է եկել նախաձեռնությամբ՝ ապրիլ ամիսը քաղաքում հայտարարել շաբաթօրյակների միամսյակ: Քաղաքի մաքրությունը միայն պատկան մարմինների խնդիրը չէ: Քաղաքի մաքրությունը և շրջակա կենսամիջավայրի բարետեսության ապահովումը նաև բնակիչների խնդիրն է: Քաղաքապետարանը համապատասխան գրություններ է ուղարկել պետական հիմնարկներին, ուսումնական հաստատություններին, մասնավոր ընկերություններին, առաջարկելով իրենց ուժերով և նախապես համաձայնեցված տարածքներում իրականացնել շաբաթօրյակներ ՝ սանիտարական մաքրման նպատակով:

Սպասվում է նաև քաղաքի բնակիչների ակտիվ մասնակցություն այս նախաձեռնությանը:Իսկ քաղաքապետարանի աշխատակազմը և նրա ենթակայության հիմնարկներն ապրիլ ամսվա յուրաքանչյուր շաբաթ կկազմակերպեն շաբաթօրյակ: Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը պատրաստ է աջակցել իրենց բակերում շաբաթօրյակներ կազմակերպել ցանկացող բնակիչների խմբերին:

Բնակիչներն իրենց կողմից իրականացվելիք շաբաթօրյակի ժամկետի և տեղի վերաբերյալ համապատասխան համատիրությունների ու թաղամասային հիմնարկների միջնորդությամբ տեղեկացնում են քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժին, որն էլ իր հերթին կտրանադրի համապատասխան տրանասպորտային միջոց շաբաթօրյակի ընթացքում կուտակված աղբի տեղափոխման համար: Շաբաթօրյակների կազմակերպման և աղբի տեղափոխման հարցերով բնակիչները, կազմակերպությունները կարող են իրենց հարցերն ու առաջարկոջւթյունները ներկայացնել 0322 40397 հեռախոսահամարով:

Վանաձորի քաղաքապետարան


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/april-amisy-kaghaki-sanitarakan-makrman-shabat/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fapril-amisy-kaghaki-sanitarakan-makrman-shabat%2F&t=%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC+%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%BD%D5%A8+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%AB+%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%B4%D5%A1%D6%84%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B7%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%A9%D6%85%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%AF

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC+%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%BD%D5%A8+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%AB+%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%B4%D5%A1%D6%84%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B7%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%A9%D6%85%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%AF&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fapril-amisy-kaghaki-sanitarakan-makrman-shabat%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fapril-amisy-kaghaki-sanitarakan-makrman-shabat%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.