- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Հողամասերի աճուրդ վաճառք դեկտեմբերի 10-ին` ժամը 15:00-ին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2015թ. դեկտեմբերի 10-ին` ժամը 1500ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական բնակարանաշինության,  հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար

(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)

0.09572հա, 0.05812հա, 0.018025հա և 0.0012հա  2, 7,   7 և 1 լոտերով

(մակերեսը)           (լոտերի քանակը)

1.Սահմանելով աճուրդի մեկնարկային գինը հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Փարաջանովի  փողոց թիվ  1/18-1 հողամաս      0.01172հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0134

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.2 Զոր. Անդրանիկի փողոց 1 նրբ. թիվ 28 հողամաս 0.084հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0603-0107

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1  Տարոն-4, Սեբաստիայի փողոց թիվ 12 հողամաս 0.024հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0082

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.2   Տարոն-2 , ՔՇՀ-3 թիվ 14/1-2 հողամաս                   0.0045հա

         կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0016-0083

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3   Տարոն-2 , ՔՇՀ-3 թիվ   67/4-1 հողամաս               0.00822հա

           կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0015-0030

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.4   Չուխաջյան փողոց թիվ 50/51 հողամաս                0.003հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1052-0014

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.5 Աղայան փողոց Ե-2 թաղամաս թիվ 2/2-1 հողամաս 0.0066հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0711-0009

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.6 Աղայան փողոց Ե-2 թաղամաս թիվ 2/2-2 հողամաս 0.0066հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0711-0008

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.7 Մյասնիկյան փողոց թիվ 23/14-1 հողամաս           0.0052հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0443-0059

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

 

գ)Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1     Պ. Սևակի փողոց թիվ 45-30 հողամաս            0.00259հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0708-0031

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1գ.2     Պ. Սևակի փողոց թիվ 45-20 հողամաս               0.00259հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0708-0030

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1գ.3     Պ. Սևակի փողոց   թիվ 43-18 հողամաս              0.0026հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0708-0027

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1գ.4     Տարոն-2, ՔՇՀ-3   թիվ 64/21-8 հողամաս         0.003645հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0016-0082

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.5     Տարոն-2, ՔՇՀ-3   թիվ 97/5-1 հողամաս               0.0021հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0014-0020

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.6     Տարոն-4, Մինէներգո թիվ 5ա/1-1 հողամաս   0.0021հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0106-0064

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.7   Տարոն-2, ՔՇՀ-4   թիվ 57/5-1 հողամաս                0.0024հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0062

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

    

    

 

       դ) Էլեկտրագեներատորի կառուցման համար

1դ.1 Թումանյան  փողոց թիվ 6/28-1 հողամաս             0.0012հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0433-0092

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի ընդունումը   դադարում   է 2015թ. դեկտեմբերի 4-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների   համար   դիմել   Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru