2015թ. մարտի 17-ին հողամասերի աճուրդ վաճառք

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2015թ. մարտի 17-ին` ժամը 1500-ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար__
(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)
0.14844հա, 0.093074հա և 0.003444հա 3, 4 և 1 լոտերով
(մակերեսը) (լոտերի քանակը)

1.Սահմանելով աճուրդի մեկնարկային գինը հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա) Անհատական բնակարանաշինության համար
1ա.1 Տարոն-4, Մալաթիայի փողոց թիվ 3/2 հողամաս 0,06հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0093
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.2 Ուսանողական փողոց թիվ 1/3 հողամաս 0,03294հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0058
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.3 Տարոն-4,Մալաթիայի փողոց թիվ 3/2-1 հողամաս 0,0555հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0098
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1բ.1 Հալաբյան փողոց թիվ 2/5-1 հողամաս 0,005162հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0431-0001
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1բ.2 Լոռվա խճուղի թիվ 21 հողամաս 0,080112հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1201-0017
/հատուկ պայման/
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.3 Բանակի փողոց թիվ 8/6 հողամաս 0,0028հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0455-0158
/հատուկ պայման/
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.4 Տարոն-4, Մալաթիա թիվ 2/1-1 հողամաս 0,005հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0080
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
գ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1գ.1 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թիվ 11/2-3 հողամաս 0,003444հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0016-0076
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2015թ. մարտի 11-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:

Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 4-62-16
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply