Հողամասերի աճուրդ վաճառք

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում  2015թ. սեպտեմբերի 10-ին` ժամը 1500ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական
բնակարանաշինության,  հասարակական սպասարկման օբյեկտների և  ավտոտնակների կառուցման համար

(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)

0.09998 հա, 0.200675հա, 0.03144հա և 0.00625հա  1, 13, 9 և 1 լոտերով

               (մակերեսը)                                                        (լոտերի քանակը)

1.Սահմանելով աճուրդի մեկնարկային գինը հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Ռուսթավի փողոց թիվ 4-6 հողամաս                0.09998հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1020-0069

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1  Մհեր Մկրտչյան փողոց թիվ 8-1 հողամաս           0.0025հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0436-0062

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.2   Տարոն-4 , Մեք. թիվ 24/2-1 հողամաս                     0.0065հա

             կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0129

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3   Տարոն-3, ՔՇՀ-7 թիվ   49/4-1 հողամաս                    0.007հա

           կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0028

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914դրամ:

1բ.4     Ներսիսյան փողոց թիվ 14/1-2 հողամաս         0.04332հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0750-0036

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.5     Երևանյան խճուղի թիվ 131-21 հողամաս        0.004864հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1055-0008

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.6   Բաղրամյան պողոտա թիվ 58-5/2-1 հողամաս 0.010378հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0127

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.7 Տարոն-2, Տաշիրի խճուղի թիվ 3/2 հողամաս     0.003016հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0128

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.8 Թումանյան փողոց թիվ 8-8/8 հողամաս                0.00778հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0422-0106

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.9 Կ. Դեմիրճյան փողոց թիվ 7-6 հողամաս                0.01044ա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0270 -0009

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.10   Շիրակի խճուղի թիվ 56/1-1 հողամաս                 0.0054հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0145-0090

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.11 Շրջադարձային փողոց թիվ 21 հողամաս          0.08605ա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0004-0006

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.12 Աղայան փողոց թիվ 74/4-1 հողամաս                0.00198հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0537-0035

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.13 Աղայան փողոց թիվ 74/4-2 հողամաս               0.00638հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0537-0034

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940դրամ:

1բ.13 Աղայան փողոց թիվ 73/1-2 հողամաս               0.005067հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0713-0050

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

գ)Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1     Ներսիսյան նրբանցք թիվ 12-21/1 հողամաս 0.00217հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0741-0111

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1գ.2     Ներսիսյան նրբանցք թիվ 12-21/2 հողամաս        0.00217հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0741-0110

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1գ.3     Սուխումի փողոց թիվ 1-5/3 հողամաս                0.0026հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0722-0101

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.4     Տարոն-2, ՔՇՀ-3   թիվ 86/10-1 հողամաս            0.0028հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-0014

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.5     Տարոն-2, ՔՇՀ-3   թիվ 58/5-1 հողամաս              0.0042հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0014-0017

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.6     Տարոն-4, Ածխահատների թիվ 30/6-1 հողամաս 0.0028հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0026

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.7   Տարոն-4, Ածխահատների թիվ 30/10-1 հողամաս 0.0028հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0028

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.8   Տարոն-4, Ածխահատների թիվ 30/11-1 հողամաս 0.0028հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0024

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.9     Տարոն-2, ՔՇՀ-3   թիվ 18/4-1 հողամաս              0.0091հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-0016

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

     դ) Ավտոտեխսպասարկման կետի կառուցման համար

 

1դ.1     Ռուսթավի փողոց թիվ 2-1/7 հողամաս            0.00625հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1020-0068

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի ընդունումը   դադարում   է 2015թ. սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ     տեղեկությունների     համար     դիմել     Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply